Uzman Psikolog Elif İşcan Kocamış, 2009 yılında Hacettepe Üniverisitesi Psikoloji Bölümünü başarıyla tamamladı. Lisans eğitimi sırasında çocuk değerlendirme paketi, MMPI kişilik envanteri, TAT ve WISC-R zeka testi ve bilişsel davranışçı terapi eğitimlerini ve eğitimlerin süpervizyonunu alarak eğitimlerini başarılı ile tamamladı. Yine lisans eğitimi sırasında WISC-4 çalışma grubunda görev alarak WISC-4 testinin güvenlik geçerlilik çalışması için çok sayıda test uyguladı.
Lisans eğitiminin ardından Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’nde psikolog olarak göreve başladı. Eskişehir’deki görevi sırasında Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nda adolesan eğitimi ve KA-DER (kadın yurttaşları destekleme derneği) tarafından verilen kadın yurttaşları güçlendirme eğitimi aldı. Eskişehir Gençlik Danışma Merkezi, Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Eskişehir Devlet Hastanesi’nde ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde görev yaptı. Eskişehir’de görev yaptığı süre zarfında çok sayıda ergen ile bireysel terapi yapma ; ayrıca yetişkin ve çocuk testleri yaptı. Eskişehir’deki görevi sırasında Lenardo Davinci Yaşam Boyu Eğitim Avrupa Birliği Projesi kapsamında akran eğitimci eğiticisi olarak adolesan gebeler ile çalışarak bu çalışmasıyla Eskişehir, Hollanda ve İngiltere de eğitimlere katıldı. 2011 yılında İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi’nde çalışmaya başladı.
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde çalışırken İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak uzman psikolog ünvanını aldı. Tezini toplumsal cinsiyetçi rollerin benlik saygısı üzerinde etkisi konusunda yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Psikolojide Tıbbi Uygulama Yeterliliği sınavında başarılı oldu ve gerekli deneyim ve uygulama kritelerini karşılayarak tıbbı/ klinik uygulama yeterliliğini kanıtladı. Öget Öktem Tanör’den, nöropskolojik testler, CBT İstanbul eğitimcisi Emel Stroup’tan kognitif terapi eğitimi ve Projektif Testler Derneği kurucusu ve eğitimcisi Tevfika İkizler’den rorschach projektif testler eğitimi aldı. Üsküdar Devlet Hastanesi’nde çalıştığı süre zarfında 14 yaş üzeri ergen ve yetişkinler ile çok sayıda görüşme ve test yaptı. Yine Üsküdar Devlet Hastanesi’ndeki görevi sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından afet psikolojisi ve yetişkin eğitimciliği konusunda eğitim alarak Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nda ve İstanbul UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) biriminde birçok eğitim verdi. Yine Üsküdar Devlet Hastanesi’ndeki görevi sırasında BALTAŞ&BALTAŞ kurumsal eğitim, yönetim, eğitim ve danışmanlık biriminden eğitim alarak farklı hastanelerde çalışan sağlık personellerine eğitim vererek danışmanlık yaptı.
2015 ekim ayında Adalet Bakanlığı’nda adli bilirkişiliğe kabul edilerek aile mahkemeleri ve ceza mahkemelerinde adli bilirkişi olarak çalışmaya başladı.
Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Üsküdar Devlet Hastanesi’nde edindiği deneyimleri ile çocuk, ergen ve yetişkin görüşmelerini sürdürerek, çocuklarda WISC-R, Bender Gestalt, AGTE, ev ağaç çiz testlerini, ergenlerde TAT ve yetişkinlerde MMPI, Rorschach ve nöropsikolojik değerlendirme testlerini yapmaya devam etmektedir.