Çocukluğumdan beri hayalim olan psikoloji bölümünü, 2011 yılında Okan Üniversitesi’nde tam burslu olarak kazandım.  Lisans eğitimim boyunca alanı daha iyi tanımak amacıyla; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Yurdu’nda, Okan Koleji Anaokulunda ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde stajlarımı tamamladım. Hazırlıktan itibaren Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu’nun düzenlediği Uluslararası Psikoloji Öğrencileri Kongrelerine katılım gösterdim. Üniversitede yapılan Psikoloji Kongrelerinin düzenleme kurullarında yer aldım. Son sınıfta ise Türk Psikologlar Derneği’nden Denver II Gelişimsel Tarama Testi ve ve Minosata Çok Yönlü Kişilik Envanteri MMPI uygulayıcı sertifikalarını edindim.  2016 yılında psikoloji lisans eğitimimi fakülte üçüncüsü olarak yüksek onur derecesi ile tamamladım. Ardından Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji programında yüksek lisans eğitimime başladım ve halen duyguların tanınmasında ve ifade edilmesinde yaşanan zorluklarda ebeveynlik stillerinin etkisi konulu tezimi yürütüyorum. Yüksek lisans eğitimim sırasında pek çok terapi yaklaşımına dair dersler aldım. Süpervizyon sürecimi Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü çerçevesinde Uzm. Psk. Aylin Gündoğdu ile yürüttüm ve Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Danışmanlık biriminde psikoterapi uygulamaları gerçekleştirdim.  CBT İstanbul Derneği Dr. Emel Stroup’dan 62 saatlik Kognitif Terapi Workshop sertifika programını tamamladım. Eğitimlerime; Prof. Dr. Tevfika İkiz ile Rorschach Testi eğitimine ve Prof. Dr. Gonca Soygüt ile Uluslararası Şema Terapi Enstitüsü tarafından onaylı (ISST) terapist sertifika programına devam ediyorum.  Şuan Okan Üniversitesi Aday İlişkileri biriminde üniversite hazırlık sürecinde olan adaylar ile sınav kaygısı, motivasyon konularında çalışmalarımı sürdürüyorum. Ayrıca danışmanlık merkezlerinde bireysel psikoterapi seans hizmeti vermekteyim.