Kendimi tanıma ve keşfetme arzumla zihnimde beliren sorular, zamanla insana dair her şeyi araştırma ve öğrenme merakına dönüştü. Bu güçlü merak duygusuyla yaptığım okumalar ise beni psikoloji bilimiyle tanıştırdı ve 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Lisans eğitimim sırasında Fresenius Diyaliz Merkezi’nde, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Balıklı Rum Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Servisi ile Nevroz ve Psikoz Servisi’nde, İstanbul Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’nda stajlarımı tamamladım.

Mezuniyetim sonrasında bir özel eğitim merkezinde mental retardasyon ve/veya özel öğrenme güçlüğü tanısı almış olan, ayrıca davranış ve uyum sorunları yaşayan çocuklar ve aileleriyle çalıştım. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda travmatik yaşam deneyimlerine sahip ve riskli davranışlar gösteren çocuk ve ergenlerle bireysel terapi ve yapılandırılmış grup çalışmaları yaptım. Ayrıca bu özel gruplarla çalışan profesyonellere eğitim ve seminer programları düzenledim. 2013 yılında riskli davranışlar gösteren ergenlere yönelik olan ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan bir psiko-sosyal rehabilitasyon programı hazırladım. 2016 yılında erken yaşta gebelik deneyimi yaşayan bireylere psikososyal destek sunan bir projede psikolog ve direktör olarak görev yaptım. Alkol ve madde bağımlılığı ile diğer bağımlılık türlerine dair eğitimler alarak bağımlı bireylere ve yakınlarına psikolojik destek verdim. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde uzmanlık tezime devam ediyorum.

Mesleki yaşamım içerisinde çeşitli bilimsel kongrelerde ve sempozyumlarda yer aldım, araştırmalarımı ve hazırladığım bildirileri sunma şansını buldum.

Uzmanlık alanım ergen ve yetişkin bireyler olup çalıştığım gruplara yönelik bireysel terapi desteği sunmaktayım. Karşılaştığımız yaşam olaylarına dair bakış açımızın, yaşadıklarımızı değerlendirme biçimimizin duygularımız ve eylemlerimiz üzerindeki güçlü etkisini gözlemlemiş olmam nedeniyle seanslarımda eğitimlerini aldığım ve etkinlikleri bilimsel olarak kanıtlanmış olan Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi ve Farkındalık Temelli Terapi tekniklerini uygulamaktayım.

Psikoterapi süreci bir keşfetme, farkına varma, farkına vardıklarımızı dönüştürme ve ruhsal iyilik halini güçlendirme yolculuğudur. Terapist ise yolculuğunuz boyunca sizinle birlikte yürüyen ve feneri elinde tutandır.

Çalışma alanlarım; Kaygı bozuklukları, Depresyon, Panik Bozukluk, Öfke Kontrolü, İlişki problemleri, İstismar (Fiziksel, cinsel ve duygusal), Alkol-Madde ve Kumar Bağımlılığı, İnternet-Oyun-Sosyal Medya Bağımlılığı, Ergenlik problemleri, Uyum ve Davranış Sorunları, Doğum Sonrası Depresyon, Riskli Davranışlar, Dürtüsellik ve Kendine Zarar Verme.

Uyguladığım testler: Louisa Düss-Psikanalitik Hikayeler Testi, Beck Depresyon Envanteri, Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği, Çocukluk Travmaları Soru Listesi, Rosenberg Benlik Değeri Ölçeği, Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği, Bender-Gestalt Görsel Algı Testi, Duygudurum Değerlendirme Ölçekleri, PeaBody Resim Kelime Testi, Cümle Tamamlama Testi(Beier), Resim Çizme Testleri, Stai Form TX-I (Durumluk Kaygı Ölçeği), SCID-90, Beden İmgesi Ölçeği, Cornel Index, WISC-R (Wehcsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği), MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri).