2003-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünden mezun oldum. Lisans eğitimim sırasında Fresenius Diyaliz Merkezi’nde, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Balıklı Rum Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Servisi ile Nevroz ve Psikoz Servisi’nde, İstanbul Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’nda stajlarımı tamamladım. Mezuniyetim sonrasında 2 yıl boyunca bir özel eğitim merkezinde mental retardasyon ve/veya özel öğrenme güçlüğü tanısı almış olan, ayrıca davranış ve uyum sorunları yaşayan çocuklar ve aileleriyle bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri ve grup çalışmaları yaptım. Aynı merkezde ailelere yönelik seminer programları düzenledim. 2010 yılı Ocak ayından bu yana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’a bağlı kuruluşlarda madde kullanım öyküsü olan, suça sürüklenmiş, riskli davranışlar gösteren, istismar mağduru ergenlerle bireysel terapi ve yapılandırılmış grup çalışmaları temelli çalışmaktayım. Ayrıca riskli davranışlar gösteren çocuk ve ergenlere yönelik alanda çalışanlar için eğitim ve seminer programları düzenlemekteyim. 2013 yılında riskli davranışlar gösteren ergenlere yönelik olan ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan bir psiko-sosyal rehabilitasyon programı hazırladım. 2012 yılında Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimime başladım. Halen uzmanlık tezim üzerine çalışmalarımı devam ettirmekteyim.
Uzmanlık alanım ergen ve yetişkin bireyler olup çalıştığım gruba yönelik bireysel ve grup çalışmaları uygulamaktayım. Ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi ve Farkındalık Temelli Terapi tekniklerini uygulamaktayım. Çalışmalarımda ek olarak eğitimini aldığım testleri de kullanmaktayım. Çeşitli dergilerde psikolojiye dair konular üzerine yazılarım ve araştırmalarım bulunmakta.
Uyguladığım testler:
Louisa Düss-Psikanalitik Hikayeler Testi, Beck Depresyon Envanteri, Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği, Çocukluk Travmaları Soru Listesi, Rosenberg Benlik Değeri Ölçeği, Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği, Bender-Gestalt Görsel Algı Testi, Duygu durum Ölçekleri, PeaBody Resim Kelime Testi, Cümle Tamamlama Testi(Beier), Resim Çizme Testleri, Stai Form TX-I (Durumluk Kaygı Ölçeği), SCID-90, Beden İmgesi Ölçeği, Cornel Index, WISC-R (Wehcsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği), MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri.