Liseden itibaren insanların düşünce ve davranışlarının ilgimiçektiğinin farkındaydım. Davranışların altında yatan sebeplerin nelerolabileceğini, insanların motivasyonlarını merak ediyordum ve bu sorularımıncevaplarını psikolojide bulabileceğimi görünce üniversitede psikoloji okumayakarar verdim. Lisans eğitimimi Bahçeşehir Üniversitesi’nde tam burslu olaraktamamladım. Ayrıca ilk dönemden itibaren başarı bursu almaya hak kazandım veher dönem onur listesindeydim. Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir hocamla birlikteçeşitli araştırmalarda görev aldım. Daha sonra Okan Üniversitesi’nde KlinikPsikoloji yüksek lisansıma başladım. Yüksek lisans eğitimim sırasında OkanÜniversitesi’nde “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimimi Perin Yolaç’tan,“Geştalt Terapisi” eğitimimi Feza Balkaya’dan, “Şema Terapisi” eğitimimi AlpKaraosmanoğlu’ndan aldım. Ayrıca yüksek lisans eğitimim sırasında BilişselDavranışçı Terapi Süpervizyonu aldım. Bitirme projemi “Psikolojik SağlamlıkKavramı” üzerine yazarak mezun oldum. Mezun olduktan sonra da eğitimler almayadevam ettim. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık ve MMPI eğitimi aldığımeğitimler arasındadır. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, iki meslektaşımlabirlikte, Maltepe Üniversitesi’nde “Depresyonun Yas ve Üzüntüden Farkı veBilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavisi” konulu seminer verdim. Eğitimin yaşamboyu devam ettiğini düşünen ve kişinin kendisini geliştirmesinin hem kendisihem de danışanlara yarar sağlamak açısından önemine inanan biri olarakeğitimler almaya devam ediyorum. Danışana zarar vermemek, yarar sağlamak vedanışan gizliliği en hassas olduğum etik ilkelerdir. İlgilendiğim alanlar;günlük yaşam stresörleri, kaygı bozuklukları (özgül fobi, sosyal kaygıbozukluğu, panik bozukluk, agorafobi, yaygın kaygı bozukluğu),obsesif-kompülsif bozukluklar, depresyon, somatik belirti bozukluğu, sağlıkkaygısı, konversiyon bozukluğudur.

Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Psikoloji(İngilizce, Tam Burslu)

Universität Potsdam (Erasmus Programı)

Yüksek Lisans:Okan Üniversitesi, Klinik Psikoloji

EĞİTİMLER

Kognitif Terapi Workshop Sertifikası (62 saat), CBTiSTANBUL, Emel Stroup

          Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri, Emel Stroup, CBTiSTANBUL

          Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması, Emel Stroup, CBTiSTANBUL

          Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması, Emel Stroup, CBTiSTANBUL

          Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması, Emel Stroup, CBTiSTANBUL

          OKB’de ERP’nin (Maruz Bırakarak Tepki Önleme) Uygulanması, Emel Stroup, CBTiSTANBUL

Şema Terapisi: Şema Terapi Temel Teknikler 1, Alp Karaosmanoğlu, Okan Üniversitesi

Şema Terapisi: Şema Terapi Temel Teknikler 2, Alp Karaosmanoğlu, Okan Üniversitesi

Şema Terapisi: Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları,

Alp Karaosmanoğlu, Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık, Nevin Dölek, APAMER

MMPI Uygulama ve Yorumlama Eğitimi, Yasemin Ozan, PADEM